Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân

4 ngày trước

Destin Daniel Cretton 'Shang-Chi' Interview

Cinema Blend
Cinema Blend
Destin Daniel Cretton, director of Marvel's “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings,” sits down with CinemaBlend’s Law Sharma to discuss the film’s success, the support of the Asian community, his hopes for a sequel and more!