Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Tòa án Hình sự Quốc tế

5 ngày trước

Victims, kin ‘strongly urge’ ICC to allow resumption of drug war probe

rapplerdotcom
rapplerdotcom
Drug war victims and their families tell the International Criminal Court, there is no prospect of obtaining justice 'at the domestic level.'

Full story: https://www.rappler.com/nation/victims-families-urge-international-criminal-court-continue-investigation-drug-war-registry-report/