Μπιτάκος ομιλία No Limits 19

12 years ago
Στο No Limits 19, επανεμφανίστηκε ο Σταμάτης Μπιτάκος (δεν ανακοίνωσε αγωνιστική επιστροφή στο promotion πάντως).

Recommended