Ν.Παπαδημητρίου (Budo Gym) vs Μiloud El Geubli (ΟΛΛ) GLADIATORS 6

  • 12 years ago
Ν.Παπαδημητρίου (Budo Gym) vs Μiloud El Geubli (ΟΛΛ)
Νικητής: Μiloud El Geubli (ΟΛΛ) με ομόφωνη απόφαση