PMLN Vote ko Izzar Do ki Baat karti thi, Aj Deal Mili to Vote ki Izzat Nazar Nahi Arahi"Mustafa Nawaz Khokhar's Statement

  • 26 days ago
#PMLN #nawazsharif #pmshehbazsharif #maryamnawaz #imrankhan #pti
#MustafaNawazKhokhar #irshadbhatti #raufklasra #kashifabbasi #offtherecord

PMLN Vote ko Izzar Do ki Baat karti thi, Aj Deal Mili to Vote ki Izzat Nazar Nahi Arahi"Mustafa Nawaz Khokhar's Statement

Recommended