Karachi Ke Businessman Ayaz Memon Motiwala Ne Janwaron Se Gold , iPhone Aur Lakhon Ki Lottery Nikal Kar Ghareeb Mein Bant Diye

  • 29 days ago
Karachi Ke Businessman Ayaz Memon Motiwala Ne Janwaron Se Gold , iPhone Aur Lakhon Ki Lottery Nikal Kar Ghareeb Mein Bant Diye
#Bull #Cow #EidUlAdha #EidUlAdha2024 #BakraEid #BakraMandi #Qurbani #QurbaniKaJanwar #EidSacrifice #Karachi