కూకట్ పల్లిలో Underwater Fish Tunnel Expo | Oneindia Telugu

  • 16 days ago
Under water Tunnel Expo is being organized at Kookat Pally, Hyderabad. The expo is going on from 11 am to 10 pm at the KPHP exhibition ground.
హైదరాబాద్ కూకట్ పల్లిలో అండర్ ఫిష్ టన్నెల్ ఎక్స్ పో నిర్వహిస్తున్నారు. కేపీహెచీపీ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు ఈ ఎక్స్ పో కొనసాగుతోంది.

#underwatertunnel
#fish
#underwatertunnelfishexpo
#hyderaabd

~VR.238~CA.240~ED.234~HT.286~