Problema sa tubig ng isang sitio sa La Union, nasolusyunan gamit lang ang mga tubo | 24 Oras Shorts

  • last month
No water? No problem!

Gamit lang daw ang mga tubo, napadaloy ng isang sitio sa La Union ang tubig sa kanilang lugar. Kung noon daw ay kulang ang kanilang tubig, ngayon ay sumosobra na!

Ang kanilang genius innovation, alamin sa video na ito!