పిఠాపురంలో గెలిచేది ఎవరో తేల్చిచెప్పిన వర్మ | Pawan Kalyan Vs Vanga Geetha | Oneindia Telugu

  • last month
Pithapuram Svsn varma interview. Svsn varma analysis on Andhra Pradesh assembly election 2024
పిఠాపురంలో గెలిచేది ఎవరో తేల్చిచెప్పిన వర్మ

#andhrapradeshassemblyelection2024
#pawankalyanwinninginPithapuram
#andhrapradesh
#pithapuram
#svsnvarma
#tdp
#janasenaparty
#pawankalyan
#YSJagan
#VangaGeetha
#YSRCP
#APPolitics
#APNews


~HT.286~