DTI, inanyayahan ang pinakamalaking DCS company sa Qatar na mamumuhunan sa Pilipinas

  • last month
DTI, inanyayahan ang pinakamalaking DCS company sa Qatar na mamumuhunan sa Pilipinas

DND Sec. Teodoro naniniwalang may mga malalaking taong pumoprotekta sa mga iligal na aktibidad sa Bambam