నల్లమల అడవుల్లో ఎకో టూరిజం.. సళేశ్వర లింగమయ్య చెంతకు భక్తులు..! | Oneindia Telugu

  • last month
Eco tourism gave good news to the devotees of Saleswara.. is allowed for 9 months of the year.

#Ecotourism
#nallamallas
#srisailam
#Srisailamdam
#Naturelover
#saleshwaram
#trecking
#nature
#lordShiva,
#TG Kethernath
#kethernath
#dindi
#Nagarkarnool
#Forest
#Animals
#Greenary
#Telangana

~ED.234~HT.286~