Mariz Umali para sa GMA Integrated News

  • 3 months ago
Pagbabalita na may malasakit sa kapwa– ito ang misyon ng GMA Integrated News para kay Mariz Umali.

Bilang News Authority ng Filipino, makakaasa kayo na patuloy kaming maghahatid ng balitang tama at patas habang nagbibigay ng boses sa masa.

Recommended