"ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು..." | Bengaluru Rameshwaram Cafe Blast | Ground Report

  • 2 months ago
"ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೊಗೆ ಇತ್ತು..."

► ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು

►► ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ GROUND REPORT

#varthabharati #groundreport #Bengaluru #RameshwaramCafe #Blast #karnataka

Recommended