పెరిగిన CM Revanth Reddy బలం ,బలగం ..ఆ ఇద్దరి పైనే రేవంత్ భారం | Telangana | Telugu Oneindia

  • 5 months ago
IAS Sheshadri Appointed As CMO Secretary And IPS Shivdhar Reddy As Intelligence Chief Of Telangana | ఆ ఇద్దరి పైనే రేవంత్ భారం - ఏరి కోరి ఎంపిక..
#telangana
#revanthreddy
#seshadriias
#sivadharreddyips
#intelligencechief
#cmosecretary
~PR.38~

Recommended