Tabip odalarından kayyum tepkisi

3 ay önce
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından 1-2 Aralık 2023 günlerinde birçok ilde tabip odaları ile emek ve demokrasi güçlerinin çağrılarıyla basın açıklamaları düzenlendi. Siyasi otoritenin bu uygulamalarının ilk olmadığı, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerinin susturulmasının iktidarın ajandasında önemli yer tuttuğu dile getirildi.

Önerilen