16 pang bihag ng Hamas, pinakawalan; Qatar, Egypt, at U.S., patuloy ang pag-uusap para mapalawig pa ang ceasefire ng Israel at Hamas

3 months ago
16 pang bihag ng Hamas, pinakawalan; Qatar, Egypt, at U.S., patuloy ang pag-uusap para mapalawig pa ang ceasefire ng Israel at Hamas

Recommended