AFP at Australian defense force, nagsagawa ng joint maritime cooperation activity sa West PH Sea

3 months ago
AFP at Australian defense force, nagsagawa ng joint maritime cooperation activity sa West PH Sea

Recommended