Phe đảo chính Niger đàm phán đồng thời với Pháp và ECOWAS?

3 tháng trước
Nhiều nguồn tin khu vực cho biết, chính quyền quân sự tại Niger đang đàm phán đồng thời với cả chính phủ Pháp và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), về một số vấn đề liên quan cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi này.

Được khuyến cáo