Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng - Quang Dũng

2 tháng trước
Trong Chương Trình "NHỊP CẦU ÂM NHẠC" năm 2005. Sáng tác: Trịnh Công Sơn, Biểu diễn: Quang Dũng
#vpopretro #quangdung #ruemtungngonxuannong #nhipcauamnhac

Duyệt thêm video