Tặng kịch bản chatbot cho phòng Gym, Thể dục

  • last year
1. Phần mềm chatbot - marketing tự động trên facebook này. Có thể gửi tin hàng loạt cho khách hàng cũ, phân loại các đối tượng khách hàng, tạo các chiến dịch thu hút và chăm sóc tự động.
Link dùng thử đây nha :
https://ahachat.com?ybai=iylyds

2. Workshop rất chất về chủ đề TÔI ĐA HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO do 2 chuyên gia Marketing Nguyễn Thị Việt Phương và ADS Vũ Tuấn chia sẻ.
Đăng ký tham gia ngay :
https://ahachat.ybai.co/bi-mat-toi-da-hieu-qua-quang-cao-voi-chatbot-marketing-1682508904?ybai=iylyds

3. CÔNG CỤ GỬI TIN CHO HÀNG LOẠT CHO FANPAGE nhé bạn.
Dùng thử 1000 tin miễn phí:
https://tool.phuong.vip/?ybai=iylyds

4. Buổi đào tạo hướng dẫn huấn luyện ChatGPT tự động tư vấn sản phẩm cho doanh nghiệp sẽ diễn ra tối thứ 2 và miễn phí.
Link đăng ký đây:
https://wbn.ahachat.com/chatgpt?ybai=iylyds

5. Ứng dụng chatbot hàng đầu Việt Nam :
https://price.ahachat.com/?ybai=iylyds

6. Tôi vừa tham gia chương trình bán hàng cho Chatbot AhaChat hay lắm. Phần mềm này hỗ trợ XÂY DỰNG 1 HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG TRÊN 5 NỀN TẢNG MXH - đội kinh doanh online ai cũng cần
Nhấn link này để xem :
https://wbn.ahachat.com/affiliate?ybai=iylyds