The Clash 2023: Liana Castillo blew the Panel away with 'One Day I’ll Fly Away!' (Grand Finale)

  • last year
Aired (May 28, 2023): Baby Girl Biritera no more dahil hindi lang ang Clash panel at ng ating Clash masters ang naging saksi sa maturity ni Liana Castillo sa kanyang journey sa #TheClash2023 at proud ang lahat dahil dito!

Recommended