Higit 3K, lumahok sa 2-day free TDC ng LTO sa buong bansa; pagpapaikli ng oras ng exam para sa driver’s license, target ng LTO bilang bahagi ng paglaban sa mga fixer
  • 11 months ago
Higit 3K, lumahok sa 2-day free TDC ng LTO sa buong bansa; pagpapaikli ng oras ng exam para sa driver’s license, target ng LTO bilang bahagi ng paglaban sa mga fixer
Recommended