Robotic camera, may nakuhanang nagtatagong hayop sa water pipe | GMA News Feed

  • last year
Kasunod ng mga namataang hukay sa kalsada, nagsagawa ng imbestigasyon ang stormwater crew sa isang water pipe sa Oviedo, Florida. Gamit ang isang four-wheel robot, sinuyod nila ang water pipe hanggang sa may mamataang hayop na nagliliwanag ang mata sa dilim.

Nang malapitan ng robotic camera, akmang mangangagat pa ito.

Ang nakuhanang hayop, alamin sa video!

Recommended