5 months ago

Osman Kuruluş 123. Bölüm عثمان اسٹیبلشمنٹ باب 123 Osman Establishment Chapter 123 Osman Gazi (1258-1326) was the founder and first ruler of the Ottoman Empire, one of the most powerful empires in history. He is considered the father of the Ottoman dynas

Karam Pakistani 21
Osman Gazi (1258-1326) was the founder and first ruler of the Ottoman Empire, one of the most powerful empires in history. He is considered the father of the Ottoman dynasty, which lasted for over six centuries.

Osman was born in the town of Sogut, in what is now Turkey. He was the son of Ertugrul Bey, the leader of a small tribal state in western Anatolia. In the late 13th century, Ertugrul Bey was granted the right to settle in the region by the Seljuk Sultanate of Rum, which controlled much of Anatolia at the time.

After his father's death, Osman took over leadership of the tribe and began expanding its territory. He was a skilled military strategist and was able to conquer several neighboring towns and villages. He also formed alliances with other tribes and states, including the Byzantine Empire.

Under Osman's leadership, the Ottoman state grew in power and influence. He established a system of government that emphasized military strength and centralized control. He also introduced the concept of ghaza, or holy war, as a way to unite his people and expand their territory.

Osman died in 1326, but his legacy lived on. His descendants continued to expand the Ottoman Empire, which at its height included much of southeastern Europe, western Asia, and northern Africa. The Ottoman Empire was known for its cultural, scientific, and artistic achievements, as well as its military might>>Osman Gazi (1258-1326), tarihin en güçlü imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Osmanlı hanedanının babası olarak kabul edilir ve hanedanlık altı yüzyıl boyunca devam etmiştir.

Osman, günümüzde Türkiye'de bulunan Söğüt kasabasında doğdu. Babası Ertuğrul Bey, batı Anadolu'da küçük bir kabile devletinin lideriydi. 13. yüzyılın sonlarında, Ertuğrul Bey, Anadolu'nun büyük bir bölümünü kontrol eden Selçuklu Sultanlığı tarafından bölgede yerleşim hakkı verildi.

Babasının ölümünden sonra, Osman kabile liderliğini devraldı ve topraklarını genişletmeye başladı. Yetenekli bir askeri stratejistti ve birkaç komşu kasaba ve köyü fethetti. Ayrıca, Bizans İmparatorluğu dahil diğer kabileler ve devletlerle ittifaklar kurdu.

Osman'ın liderliği altında, Osmanlı devleti güçlenerek etkisini artırdı. Askeri güç ve merkezi kontrolü vurgulayan bir hükümet sistemi kurdu. Ayrıca, halkını birleştirmek ve topraklarını genişletmek için "gaza" veya kutsal savaş kavramını tanıttı.

Osman 1326 yılında öldü, ancak mirası yaşamaya devam etti. Torunları Osmanlı İmparatorluğu'nu genişletmeye devam ettiler ve en yüksek noktasında, güneydoğu Avrupa, batı Asya ve kuzey Afrika'nın büyük bir kısmını içeriyordu. Osmanlı İmparatorluğu, kültürel, bilimsel ve sanatsal başarıları yanı sıra askeri gücüyle de tanınıyordu.

Browse more videos

Browse more videos