PBBM, inatasan ang CHED na gumawa ng hakbang para mahikayat ang nurses na manatili sa bansa; CHED, naglatag ng mga programa para tugunan ang kakapusan ng nurse sa bansa; salary standardization para sa health professionals, pinag-aaralan ng DOH

  • last year
PBBM, inatasan ang CHED na gumawa ng hakbang para mahikayat ang nurses na manatili sa bansa; CHED, naglatag ng mga programa para tugunan ang kakapusan ng nurse sa bansa; salary standardization para sa health professionals, pinag-aaralan ng DOH