Chat GPT Poradnik Jak używać ChatGPT ai

last year
https://uniqueseo.pl/chat-gpt/ Chat GPT to platforma sztucznej inteligencji zaprojektowana, aby umożliwić naturalne rozmowy z maszynami. Chat GPT, z języka angielskiego Generative Pre-training Transformer, jest dużym modelem języka przygotowanym przez zespół OpenAI. Jest w stanie tworzyć dłuższe i krótsze teksty na polecenie i z danych wprowadzonych przez użytkownika.

Recommended