Lugar na pagtatayuan ng pambansang pabahay para sa Pilipino, nadagdagan pa; DHSUD, nangakong palalakasin pa ang housing projects sa 2023

last year
Lugar na pagtatayuan ng pambansang pabahay para sa Pilipino, nadagdagan pa; DHSUD, nangakong palalakasin pa ang housing projects sa 2023

Recommended