Running Man Philippines: Runners visit the ‘Hyewadong Catholic Church!’

  • 2 years ago
Ibinahagi ni Roger Amboy, ang President ng Seoul Filipino Catholic Community kung paano nabuo ang komunidad ng mga Pilipino sa South Korea pati na rin ang Little Manila sa nasabing bansa.

Recommended