Face Looks Dark after Applying Moisturizer | Oily Skin Care Tips | Skin Care Tips | Winter Skin Care

  • last year
Face Looks Dark after Applying Moisturizer | Oily Skin Care Tips | Skin Care Tips | Winter Skin Care #lokmatsakhi #oilyskincaretips #skincaretips #winterskincare Moisturiser लावल्यावर बऱ्याच जणांचा चेहरा तेलकट होतो आणि काळा पडतो. आणि त्याचं कारणच हे आहे की ते चुकीचं moisturiser वापरतायेत. त्यामुळे Skin Type प्रमाणे योग्य Moisturiser कसं निवडायचं हेच आज आपण जाणून घेणार आहोत.

Recommended