tháng trước

Hơn 15 triệu người sai thông tin tiêm vaccine Covid-19

VTC Now
VTC Now
Theo Bộ Y tế, hiện còn khoảng 14 triệu mũi tiêm vaccine Covid-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu người sai thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video