Om namah shivaya 108 times | Shiv mantra chanting 108 times | Japp 108 times | Shiv Panchakshar Mantra

  • 2 years ago
Chanting mantra for lord shiva, Om namah shivaya 108 times, Shiv mantra chanting 108 times, Japp 108 times, Shiv Panchakshar Mantra, Shiv ji ka mantra