5 tháng trước

Ngôi làng kỳ lạ được ví như 'Tây Lương Nữ Quốc' đời thực ở Brazil, phụ nữ hoàn toàn làm chủ cuộc sống

Yeah1 Vivu
Yeah1 Vivu
Ngôi làng kỳ lạ được ví như 'Tây Lương Nữ Quốc' đời thực ở Brazil, phụ nữ hoàn toàn làm chủ cuộc sống
----------------------------------
See more: https://www.dailymotion.com/yeah1vivu
----------------------------------
- Official Channel of Yeah1 Vivu -
Let's explore the world!
Follow us on:
✔️ Dailymotion Yeah1 Vivu:
► https://www.dailymotion.com/yeah1vivu
✔️ Facebook :
► https://www.facebook.com/yeah1vivu
✔️ instagram
► https://www.instagram.com/yeah1vivu/
✔️ TikTok
► https://www.tiktok.com/@yeah1.vivu

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video