8 months ago

Crimes Committed by Greece in Anatolia : Could The Occupier Be Considered As Victim? (10)

On 17 May 2022, the “Turkish Historical Society” under the “Atatürk High Institution of Culture, Language and History", held a symposium at the Black Sea Technical University titled “The Crime Committed By Greeks Against Humanity In Anatolia: Could The Occupier Be Considered As Victim?"
The symposium aimed to address the crimes of Greece against humanity in Anatolia and the Pontus issue on a scientific basis and in multidimensional context. Analyst Teoman Ertuğrul Tulun and Analyst Mehmet Oğuzhan Tulun at the Center for Eurasian Studies (AVİM) attended the symposium. In the third session of the symposium, a presentation titled “The Silent Truth: The Crimes Committed by Greece in Anatolia” was made by Teoman Ertuğrul Tulun.
/ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 17 Mayıs 2022 tarihinde “Yunanistan Tarafından Anadolu’da İşlenen İnsanlık Suçları: İşgalci Mağdur Olabilir mi?” başlıklı bir sempozyum düzenlenmiştir.
Sempozyumda, Yunanistan tarafından Anadolu’da işlenen insanlık suçları ve Pontus meselesi bilimsel zeminde ve çok boyutlu olarak ele alınmıştır. Sempozyuma #Avrasya İncelemeleri Merkezi’nde (AVİM) Analist Teoman Ertuğrul Tulun ve Analist Mehmet Oğuzhan Tulun katılmışlardır. Sempozyumun üçüncü oturumunda Teoman Ertuğrul Tulun tarafından “Sessiz Gerçek: Yunanistan'ın Anadolu'da İşlediği Suçlar” konulu bir sunum yapılmıştır.

Browse more videos

Browse more videos