8 tháng trước

Miền Bắc có khả năng phải hứng chịu 2 cơn bão trong năm 2022

VTC Now
VTC Now
Từ tháng 6 đến tháng 9/2022, miền Bắc khả năng hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 cơn bão. Lượng mưa tại khu vực trong thời kỳ này cũng cao hơn cùng kỳ nhiều năm.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video