ค้นหา
ไลบรารี
เข้าสู่ระบบ
ดูแบบเต็มหน้าจอ
4 เดือนที่ผ่านมา

Metaverse จะทำให้ Cryptocurrency - NFT มีมูลค่าสูงขึ้น l SPRiNG News Special Forum#1

SPRiNG
SPRiNG
Metaverse เกิดขึ้นจะทำให้ Cryptocurrency - NFT กลายเป็นสินทรัพย์หลักในโลกเสมือน
จะทำให้มีความต้องการมากขึ้นในอนาคต ฟังจาก คุณตรัยคุณ ศรีหงส์ Country Manager Zipmex Thailand