Chuyên đề kinh tế: Hiệu quả hoạt động khuyến công tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020

  • 3 năm trước
Trong những năm qua, công nghiệp ngày càng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Long. Giai đoạn 2016 - 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,8%/năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13%/năm. Trong đó, hiệu quả từ hoạt động khuyến công đã góp phần khuyến khích, thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn.
Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:
Android: http://bit.ly/THVLi_Android
iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS
hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
SHARE và SUBSCRIBE các kênh YouTube của Đài Truyền Hình Vĩnh Long
► THVL Tổng Hợp: https://www.youtube.com/THVLTongHop
► THVL Giải Trí: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri
► THVL Phim: https://www.youtube.com/THVLPhim
► THVL Thiếu Nhi: https://www.youtube.com/THVLThieuNhi
► THVL Ca Nhạc: https://www.youtube.com/THVLCaNhac
► Truyen Hinh Vinh Long: https://www.youtube.com/VinhLongTV
► Vinh Long Radio: https://www.youtube.com/VinhLongRadio

#THVL #THVLTongHop #VinhLongTV #TruyenHinhVinhLong

Được khuyến cáo