Áp dụng MÁY DRONE VÀO CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, CÔNG TY ĐẠI THÀNH TRÌNH DIỄN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI, MÁY BAY LÀM NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN XANH CẦN THƠ

2 năm trước
MÁY BAY ĐI LÀM RUỘNG LẠ À NGHEN, ÁP DỤNG MÁY BAY KHPOONG NGƯỜI LÁY QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI, cÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRÌNH DIỄN MÁY BAY

Duyệt thêm video