2 năm trước

[Karaoke] TRĂNG SƠN CƯỚC - Nhạc: Văn Phụng - Lời: Văn Khôi (Giọng Nữ)

DŨNG TIẾN
[Karaoke] TRĂNG SƠN CƯỚC - Nhạc: Văn Phụng - Lời: Văn Khôi (Giọng Nữ)

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video