TÜRK DÜNYASINDA DİL VE KİMLİK POLİTİKASI (1/3)

  • 3 years ago
Webinarın konuşmacısı olan Alparslan Özkan, Türk Dünyasında dil ve kimlik siyasetinin 20 ve 21’nci yüzyıllardaki dönüşümünü tarihsel gelişmeler üzerinden irdeleyerek, Rusya’nın bu süreçlerdeki etkisine ve Türk ve Rus yanlısı dil ve kimlik politikalarının Türk coğrafyaları üzerindeki çatışmacı ilişkilerine değindi. Özkan ayrıca, günümüzde Kazakistan ve Özbekistan’daki Latin alfabesine geçiş tartışmaları hakkında, bu ülkelerin Batı dünyası, Rusya ve Türkiye’yle olan ilişkileri üzerinden yaptığı değerlendirmelerini de dinleyicilerle paylaştı.

Recommended