geçen yıl

Kafkas kültürünün otantik müzikleri ve oyunları "İhtiyar Delikanlılar" grubuyla yaşatılıyor

Haberler.com
Haberler.com
Düzce'de yaşları 60 ila 75 arasında değişen Kafkas kökenli "İhtiyar Delikanlılar" grubu, yörelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele ediyor.

Sürgün dolayısıyla 1864'ten itibaren Osmanlı topraklarına göç eden Çerkezlerden yaklaşık 30 bini Düzce'ye yerleşti.
Burada farklı kültür topluluklarıyla kaynaşmalarına rağmen örf, adet, kültür ve geleneklerini sürdüren Kafkas kökenlilerden bazıları, bölgelerine özgü otantik müzikleri ve oyunları yaşatmak için "İhtiyar Delikanlılar" grubunu kurdu.
Yaşları 60 ila 75 arasında değişen, Abhaz ve Çerkezlerden oluşan 15 kişilik grup, ellerine aldıkları tahta parçaları ve armonika ile ritim tutarak şarkılar söylüyor, "varada" oynuyor. Varada, tahta parçaları ve armonika ile ritim tutularak oynanan mahalle oyunu olarak biliniyor.
Kültürlerini yaşatmaya devam eden grup, yaptıkları başvuru üzerine müziğin, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları" listesine alınmasını sağladı. Haber

https://www.haberler.com/kafkas-kulturunun-otantik-muzikleri-ve-oyunlari-14177925-haberi/