Chuyên đề kinh tế: Vĩnh Long tăng cường hỗ trợ giải pháp khoa học công nghệ cho doanh nghiệp

  • 4 năm trước
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ: Muốn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết hợp thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo đó, xem doanh nghiệp là trung tâm, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:
Android: http://bit.ly/THVLi_Android
iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS
hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
SHARE và SUBSCRIBE các kênh YouTube của Đài Truyền Hình Vĩnh Long
► THVL Tổng Hợp: https://www.youtube.com/THVLTongHop
► THVL Giải Trí: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri
► THVL Phim: https://www.youtube.com/THVLPhim
► THVL Thiếu Nhi: https://www.youtube.com/THVLThieuNhi
► THVL Ca Nhạc: https://www.youtube.com/THVLCaNhac
► Truyen Hinh Vinh Long: https://www.youtube.com/VinhLongTV
► Vinh Long Radio: https://www.youtube.com/VinhLongRadio

#THVL #THVLTongHop #VinhLongTV #TruyenHinhVinhLong #TinTuc #NguoiDuaTin #NĐT24h #NĐT

Được khuyến cáo