3 years ago

格闘探偵団バトラーツ (BATTLARTS) - 04-06-1997 Part 2

Sugar J.
BATTLARTS on SAMURAI TV 04-06-1997 (Taped in 03-1997)

06. Tatsuo Nakano vs. Alexander Otsuka

03-13-1997
07. Yuki Ishikawa/Naohiro Hoshikawa vs. Daisuke Ikeda/Shoichi Funaki

03-14-1997
08. Yuki Ishikawa/Naohiro Hoshikawa vs. Daisuke Ikeda/Takeshi Ono

Browse more videos

Browse more videos