3 ปีที่แล้ว

รางวัลศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 เมืองเล็ก ป่าใหญ่ หายใจเต็มปอด | Springnews 20 ก.ย. 63

SPRiNG
SPRiNG
รางวัลศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในปีนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชนทั่วไป และระดับเยาวชน รวม 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-18 ปี ซึ่งมีเยาวชนและศิลปินกว่า 542 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 588 ชิ้น

การประกวดนี้อยู่ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ในระยะยาว

โดยมี นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ รวม 24 รางวัล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.springnews.co.th/pr/800394

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม

ค้นดูวิดีโอเพิ่มเติม