Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
năm ngoái

Nông nghiệp bền vững: Vĩnh Long gia tăng chế biến ổn định chuỗi giá trị nông nghiệp

THVL Tổng Hợp
THVL Tổng Hợp
Chế biến và chế biến sâu chính là điều kiện quan trọng – là một trong những trụ cột không thể thiếu, nhằm nâng cao giá trị nông sản. Trong các nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, việc đẩy mạnh các ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến nông sản luôn được xem là giải pháp quan trọng, tạo điều kiện phát triển ổn định chuỗi giá trị cho mỗi mặt hàng. Công tác nghiên cứu những sản phẩm chế biến, nhất là trong lực lượng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Vĩnh Long đã góp phần từng bước ổn định chuỗi giá trị nông sản địa phương.
Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:
Android: http://bit.ly/THVLi_Android
iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS
hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn
http://www.thvl.vn
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
SHARE và SUBSCRIBE các kênh YouTube của Đài Truyền Hình Vĩnh Long
► THVL Tổng Hợp: https://www.youtube.com/THVLTongHop
► THVL Giải Trí: https://www.youtube.com/THVLGiaiTri
► THVL Phim: https://www.youtube.com/THVLPhim
► THVL Thiếu Nhi: https://www.youtube.com/THVLThieuNhi
► THVL Ca Nhạc: https://www.youtube.com/THVLCaNhac
► Truyen Hinh Vinh Long: https://www.youtube.com/VinhLongTV
► Vinh Long Radio: https://www.youtube.com/VinhLongRadio

#THVL #THVLTongHop #VinhLongTV #TruyenHinhVinhLong #TinTuc #NguoiDuaTin #NĐT24h #NĐT

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video