Thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp như thế nào? | VTC

  • 4 năm trước
VTC | Tội phạm công nghệ cao có thể đọc được chính xác địa chỉ, số chứng minh nhân dân… của các nạn nhân. Vậy ai là người cung cấp những thông tin đó cho đối tượng? Có hay không những tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng thông tin bất hợp pháp vào mục đích mưu lợi?