Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
năm ngoái

Nông nghiệp bền vững: Ứng dụng công nghệ cao truy xuất nguồn gốc nông sản

THVL Tổng Hợp
THVL Tổng Hợp
Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong truy xuất nguồn gốc nông sản đang gặp phải điểm nghẽn khi chuyển giao tới tay nông dân. Nhưng với giải pháp, doanh nghiệp và nông dân cùng đồng hành, cùng hợp tác, với sự trợ lực của ngành chuyên môn thì chắc rằng việc ứng dụng sẽ khả thi hơn. Các mô hình thí điểm tại một số địa bàn vùng ĐBSCL cho thấy có nhiều dấu hiệu tích cực từ sự đồng hành này.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video