3 năm trước

LK Thà Như Giọt Mưa, Em Hiền Như Ma Soeur, Hai Năm Tình Lận Đận (Phạm Duy, thơ Nguyễn Tất Nhiên) - Duy Quang, Thái Châu, Thế Sơn

cakhuc.net

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video