Remove China Apps-ஐ Play Store-லிருந்து நீக்கிய Google

  • 4 years ago
Remove China Apps is Removed from Google Play Store

ஸ்மார்ட்போன்களில் உள்ள சீன செயலிகள் கண்டறிந்து, அவற்றை நீக்கும் Remove China Apps-செயலியை ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கியுள்ளது கூகுள் நிறுவனம்.


#RemoveChinaApps
#BoycottChina
#BoycottChineseApps