Sau Kim Ưng, giải Hoa Đỉnh gây tranh cãi khi danh sách đề cử có Dương Mịch, Ngô Cẩn Ngôn nhưng không có Châu Tấn

  • 4 năm trước
Sau Kim Ưng, giải Hoa Đỉnh gây tranh cãi khi danh sách đề cử có Dương Mịch, Ngô Cẩn Ngôn nhưng không có Châu Tấn. Xem thêm trên https://www.yan.vn

Được khuyến cáo