Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
năm ngoái

Bạc Liêu cách ly gần 300 người về từ UAE

VTC Now
VTC Now
297 người Việt bị kẹt ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) do Covid-19 được đưa về nước, cách ly ở Bạc Liêu.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video